Creating Dialogical Pop-Up Installations in Public Spaces

Main Article Content

Gail Simon
Lisen Kebbe
Ann-Margreth Olsson
Anne Hedvig Vedeler

Abstract

In this paper, we share reflections from our research into spontaneous coordinations through the creation of pop-up dialogical installations. We offer a collage of anecdotes from our professional practice, from our personal lives and from dialogical installations. These episodes highlight themes from our everyday practice and show us what we do and what we value, but through new doorways. From our work on the streets, we see how i) making something with, and for, people requires daring; ii) we are always involved in reconfiguring dialogical space as we go; iii) we exchange planning for preparation; iv) dialogue is always influenced by, and influencing of, context; v) collage in writing and mixed media allows us to experiment with new configurations of words, and share some mo(ve)ments from the installations.


Abstrakt (Swedish)


I denna artikel, reflekterar vi över tankar frÃ¥n vÃ¥r forskning inifrÃ¥n spontana dialogiska förlopp, studerade genom dialogiska pop-up installationer där vi själva deltar. Vi erbjuder ett kollage av anekdoter frÃ¥n vÃ¥ra yrkesverksamheter, frÃ¥n vÃ¥ra personliga liv och frÃ¥n de dialogiska installationerna. Dessa episoder ger nya infallsvinklar och kastar nytt ljus pÃ¥ teman och värderingar i vÃ¥r  dagliga praktik. Genom vÃ¥rt arbete pÃ¥ gatorna ser vi: i) att det kräver mod att göra nÃ¥got för och med människor; ii) att vi alltid är involverade i att skapa dialogiska rum; iii) hur vi byter ut planering mot förberedelse; iv) att dialoger alltid pÃ¥verkas av och i sin tur pÃ¥verkar kontexten; v) att skrivande i collageform och mixed media, gör det möjligt att experimentera med nya former och dela lite av mo(ve)ments frÃ¥n installationerna.

Article Details

How to Cite
Simon, G., Kebbe, L., Olsson, A.-M., & Vedeler, A. H. (2017). Creating Dialogical Pop-Up Installations in Public Spaces. Murmurations: Journal of Transformative Systemic Practice, 1(1), 1-17. https://doi.org/10.28963/1.1.2
Section
Articles