"Stop Making sense" a randomised text design study

Main Article Content

Rolf Sundet
Tore Dag
Bertelsen
Odd Kenneth Hillesund
Per Arne Lidbom

Abstract

The current epistemological scaffolding of psychotherapy and mental health care ruthlessly privileges what is already understood and given shape, to the extent that what is currently meaningless and chaotic is strained out. The present work is an experimental attempt at contesting this way of going about the business of mental (health) care. To achieve this, we attempt to systematically destroy meaning in a text that we ourselves have produced. Through the innovation "randomised text design", we seek to provide space for non-meaning and ignorance within the mental health discourse. What the process of randomised text design allows us to do, is bend away from ideas that hold psychotherapy, and the production of psychotherapy theory, to be finalised, planned and precise processes. Instead, it allows us to play around with ideas about what it can mean to craft our own life lines, where these lines sometimes seek the company of other people, as when I as patient/service user/client/citizen am called "therapist", and when I as "therapist" am called patient/client/service user/citizen.


 


Abstrakt (Norwegian)


Det nåværende epistemologiske stillaset for psykoterapi og mental helse privilegier hensynsløst det som allerede er forstått og gitt form, i den grad at det som for øyeblikket er meningsløst og kaotisk, er utslettet. Det nåværende arbeid er et eksperimentelt forsøk på å bekjempe denne måten å gå fram på i psykisk helsearbeid. For å oppnå dette forsøker vi å systematisk ødelegge mening i en tekst som vi selv har produsert. Gjennom innovasjonen "randomisert tekstdesign", søker vi å gi rom for ikke-mening og uvitenhet innen den mentale helsediskursen. Det som prosessen med randomisert tekstdesign tillater oss å er bøye oss vekk fra ideer som holder psykoterapi, og produksjon av psykoterapi teori som noe som skal ferdigstilles, planlegges og presiseres i prosesser. I stedet gir det oss mulighet til å leke med ideer om hva det kan bety å lage våre egne livslinjer, hvor disse linjene noen ganger søker andre mennesker, som når jeg som pasient / bruker / klient / borger kalles "terapeut" , og når jeg som "terapeut" kalles pasient / klient / tjenestebruker / borger.

Article Details

How to Cite
Sundet, R., Tore Dag, Bertelsen, ., Hillesund, O. K., & Lidbom, P. A. (2018). "Stop Making sense": a randomised text design study. Murmurations: Journal of Transformative Systemic Practice, 1(2), 63–79. https://doi.org/10.28963/1.2.6
Section
Articles