Creating Dialogical Pop-Up Installations in Public Spaces

Main Article Content

Gail Simon
Lisen Kebbe
Ann-Margreth Olsson
Anne Hedvig Vedeler

Abstract

In this paper, we share reflections from our research into spontaneous coordinations through the creation of pop-up dialogical installations. We offer a collage of anecdotes from our professional practice, from our personal lives and from dialogical installations. These episodes highlight themes from our everyday practice and show us what we do and what we value, but through new doorways. From our work on the streets, we see how i) making something with, and for, people requires daring; ii) we are always involved in reconfiguring dialogical space as we go; iii) we exchange planning for preparation; iv) dialogue is always influenced by, and influencing of, context; v) collage in writing and mixed media allows us to experiment with new configurations of words, and share some mo(ve)ments from the installations.


Abstrakt (Swedish)


I denna artikel, reflekterar vi över tankar från vår forskning inifrån spontana dialogiska förlopp, studerade genom dialogiska pop-up installationer där vi själva deltar. Vi erbjuder ett kollage av anekdoter från våra yrkesverksamheter, från våra personliga liv och från de dialogiska installationerna. Dessa episoder ger nya infallsvinklar och kastar nytt ljus på teman och värderingar i vår  dagliga praktik. Genom vårt arbete på gatorna ser vi: i) att det kräver mod att göra något för och med människor; ii) att vi alltid är involverade i att skapa dialogiska rum; iii) hur vi byter ut planering mot förberedelse; iv) att dialoger alltid påverkas av och i sin tur påverkar kontexten; v) att skrivande i collageform och mixed media, gör det möjligt att experimentera med nya former och dela lite av mo(ve)ments från installationerna.

Article Details

How to Cite
Simon, G., Kebbe, L., Olsson, A.-M., & Vedeler, A. H. (2017). Creating Dialogical Pop-Up Installations in Public Spaces. Murmurations: Journal of Transformative Systemic Practice, 1(1), 1–17. https://doi.org/10.28963/1.1.2
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>